حریم خصوصی مهر سبز

حریم خصوصی

سیاست های کلی مجموعه ما، همچنان بر حفظ حریم خصوصی افراد تاکید می کند. به نحوی که از اطلاعات شخصی افراد، فقط برای ثبت صحیح و تحویل سفارشات استفاده خواهد کرد.

تنها اطلاعاتی که از کابران نگهداری خواهد شد:

  • اطلاعات شخصی سفارش دهنده؛ شامل: نام ،نام خانوادگی، ایمیل، تلفن همراه و آدرس .